نام بزرگ “ایران زمین” برازنده شماست …!

رهن واحد تجاری

مشاهده جدیدترین واحدهای تجاری برای رهن در مجتمع ایران زمین

اجاره واحد تجاری

مشاهده جدیدترین واحدهای تجاری آماده قرارداد برای اجاره

انتخاب واحد تجاری

انتخاب مناسب ترین واحد تجاری پس از مشاوره با کارشناسان ما در مجتمع

درخواست قرارداد

عقد رسمی قرارداد اجاره یا رهن در دفتر ما در مجتمع ایران زمین

درخواست رهن و اجاره واحدهای تجاری مجتمع تجاری ایران زمین

صاحبان کسب و کار برای درخواست رهن و اجاره واحدهای مجتمع تجاری ایران زمین، فرم زیر تکمیل نمایید.